apkepti

2 apkèpti intr. 1. aplipti, apkibti kuo: Kai geri metai būna, tai ana kriaušė visa vaisiais apkem̃pa . Visas plūgas moliu apkepo Mrk. Ana kap obelys žiedais apkẽpę! Dkš. Apkẽpę šakos obuoliais Ut. Kad net apkẽpę bruknienojai uogom Trgn. 2. aplipti, apkibti, apstoti ką: Vaikai, ko jūs apkepot apie stalą? Rod. Inkišk uodegą eketėn, ir apkèps (aplips žuvimis) Dglš. Karvės apkẽpę kap migla visokiais vabalais Smn. \ kepti; apkepti; atkepti; prikepti; sukepti; užkepti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apkepti — apkèpti vksm. Võs apkẽpusios bùlvės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkepti — 1 apkèpti, àpkepa (apkem̃pa), àpkepė 1. tr. truputį kepti. | refl. tr.: Ką padarysi, žalį neprarysi – reik apkepties Ggr. 2. intr. paviršium su pluta iškepti: Viršus duonos àpkepė gerai, o apačia nesukepė J. Taip gražiai pyragai àpkepė, –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkėpti — 2 apkė̃pti, ia, àpkėpė tr. užgrobti: Kad tik ana mirtų, sesuo atvažiuotų ir visą turtą apkėptų Ds. kėpti; apkėpti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukepti — 1 nukèpti, nùkepa, nùkepė 1. tr. kepant duoną kepalą nuo ližės numesti krosnyje: Palauk, aš jį nukepsiu kai nuo ližės Švnč. | prk.: Saugokis, kad arklys nenukèptų (nenumestų jojant) Kp. 2. tr. iškepti: Turbūt negerai duoną nùkepėt – tokia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgriaudinti — 3 apgriaũdinti tr. apgruzdinti, apkepinti: Meisą reikia apkepti, apgriaũdinti – jug matalžoko neėsi KlvrŽ. griaudinti; apgriaudinti; pagriaudinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkepinti — apkẽpinti Š caus. 1 apkepti 1: Spirgučiai smarkiai apkepinti rš. Prieskonines daržoves patariama susmulkinti ir pridėjus truputį riebalų apkepinti rš. kepinti; apkepinti; atkepinti; įkepinti; iškepinti; nukepinti; pakepinti; perkepinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskausti — 1 apskaũsti intr. 1. impers. būti nesveikam, ligotam: Kaip išrodo akys? ar … apskaudusios, aptemusios, pilnos ašarų? TS1902,4 5b. 2. Grž, Krs apkepti, apgruzdėti: Blynai gražiai apskaũdo Všk. Duonos pluta taip apskaũdo, kad nei įkąsti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskrusti — apskrùsti intr. 1. Ser, NdŽ, DŽ1 nuo karščio apdegti, apsvilti: Martynas papsi apskrudusiais kraštais pypkę rš. Tėvui net ančiakiai apskrùdo, kai šoko liepsna Ds. Kaip davė perkūnas, ir nebegyvas [šuo] – apskrùdus galva Slm. 2. apkepti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apspragėti — apspragėti, àpspraga, ėjo intr. 1. K, RŽ apkristi išspragėjusiomis kibirkštimis. 2. Rmš apskrusti, apkepti: Jau laikas imt bulvės iš pečiaus – jau apspragėjo Dbč. Mūs tėvu[i] [reikia], ka mėsa būt apspragėjus Pv. spragėti; apspragėti; įspragėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšvinkti — apšvìnkti intr. 1. Ėr gendant pasmirsti: Apšvìnkus mėsa Krs. 2. Pn apvysti, apdžiūti: Aš tai ir apšvìnkusį [šieną] sugrūdau, mat bijojau, kad nesulytų Brž. 3. apkepti: Ištrauk ragaišį, gal kiek jau apšvìnko Upt. švinkti; apšvinkti; įšvink …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.